Beğen - Paylaş

Submit to FacebookSubmit to Twitter


Hz. İbrahim ve Kainatın tek dini olan

Hanif dini = İslam dini = Teslim Dini

Yedi Safha (Aşama)’da dört teslim’in

Yaşanması

 

Hz. Âdem’den, günümüze kâinatta tek din olmuştur.  Bu, tüm inananların Allah’a teslim olmalarını emreden hanif dinidir. Türkçe teslim olmak manasında İslam’dan başka hiçbir din olmamıştır. Bu husus, Rum suresi-30. Ayette, “Allah insanları hanif fıtratı ile yaratmıştır. Yaratmasında hiçbir değişiklik olmaz.   Kayyum (Ezelden ebede yaşayacak olan) din budur.”  Denilmektedir.

 

Yetmez, Hacc suresi-78. Ayette, “O, sizi seçti. Din’de sizin için bir zorluk kılmadı ki; o, babanız İbrahim (A.S)'ın dinidir. O, sizi daha önce de “Müslümanlar” (Allah'a teslim olanlar) olarak isimlendirdi.” Buyurulmaktadır. Demek ki, eski nebiler döneminde dinin adı, teslim olanlar manasında Müslümanlar imiş.

A.İmran suresi-20. Ayette, Hz. Peygamber ve sahabesinin Allah’a teslim olduklarını görüyoruz. Bakara suresi-132. Ayette, Hz. İbrahim ve Hz. Yakup’un oğullarına ölmeden önce Allah’a teslim olmaları vasiyet etmektedir. Yusuf-101. Ayette de,   Hz. Yusuf, “Beni Müslüman (Teslim Olan) olarak vefat ettir.” Diye dua etmektedir.

Sonuç, dinin yaşanması için, Allah’a teslimiyet esastır. Fakat maalesef günümüzde, iblisin de etkisi ile bu teslimiyet unutulmuş, hatta terk edilmiştir. Bu yüzden Müslümanlar Allah’ın yardımını alamıyorlar. Gayri Müslim toplumlar ilimde ve fende, İslam ülkelerinden ileri gitmişler. Bu seri yazımızda unutulan teslimlerin nasıl yaşanacağını delilleri ile okuyucularımıza anlatmak istiyoruz.

Allahû Tealâ emanetleri ehline teslim etmemizi (Nisa-58) emrediyor. Görüldüğü gibi emanetler çoğul, teslim edilecek sahibi (Allah) ise tekildir. Bu emanetlerin başında Ahzap-72. Ayette, sadece insana verildiği ifade edilen ruh’tur. Kehf-105. Ayette, Allah’a ve ona ulaşmayı inkar edenlerin dünya hayatında yaptıkları amellerin heba olacağı bildirilmektedir.

Ruh’un teslimi, fizik olarak teslimdir. Diğer emanetler olan, Fizik vücudumuz, Nefsimiz ve irademizin teslimi ise  (Askerin komutanına, memurun Amirine teslim olması gibi) imaj teslimlerdir. Allah, emanet olarak verdiği ruhunu, dünya hayatında geri istemektedir. Fizik vücudumuz, Nefsimiz ve irademizin teslimi ile dört teslim vardır. Rabbimizin, Emanât (Emanetler) diye, çoğul ifade etmesinin nedeni budur.

Şimdi bu dört teslim, nasıl ifa edilecektir. Konunun ayrıntısına girmeden, bunun yedi Safha (Aşamada) meydana geleceğini peşin olarak söyleyelim.  Bu yazılarımızda  unutulan, terk edilen teslimlerin yerine getirilebilmesi hususunu delilleri ile çok özet olarak sizlerin istifadesine sunmak istiyoruz. Arzu edenler verdiğimiz ayetleri inceleyerek konunun detayına girebilirler.

Bu yedi safha, 1-Allah’a ulaşmayı dilemek, 2-Mürşit (Hidayetçi) ‘ye tabiiyet, 3- Ruhun Ulaştırılması, 4-Fizik vücudun teslimi, 5-Nefsin Teslimi, 6-İrşat olmak ve 7-İradenin teslimidir. Şimdi bu safhaları sıra ile çok kısa olarak özetleyelim.

 

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir..                                                       Lütfi TÜMTÜRK

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile