1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

61/SAFF-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve huvel âzîzul hakîm(hakîmu).

Göklerde ve yerde olanlar, Allah'ı tesbih etti (ve etmekte). Ve O; Azîz'dir, Hakîm'dir.


1. sebbeha : tespih etti
2. li allâhi : Allah'ı
3. : şey, ne varsa, var olanlar
4. fî es semâvâti : semalarda, göklerde
5. ve mâ : ve şey, ne varsa, var olanlar
6. fî el ardı : arzda, yeryüzünde, yerde
7. ve huve : ve o
8. el azîzu : azîz
9. el hakîmu : hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ buyuruyor ki: "Yerlerde ve göklerde olanlar her an Allah'ı tespih etmektedir." Bütün elektronlar da karşıt elektronlar da en küçük parçalar olarak Allah'ın İsmi'ni kendi lisanlarında tekrar etmekte yani Allah'ı tespih etmektedirler. 

17 / İSRÂ - 44: Tusebbihu lehus semâvâtus seb’u vel ardu ve men fîhinn(fîhinne), ve in min şey’in illâ yusebbihu bi hamdihî ve lâkin lâ tefkahûne tesbîhahum, innehu kâne halîmen gafûrâ(gafûren).
7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, O'nu (Allah'ı) tesbih ederler. O'nu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz (anlayamazsınız, idrak edemezsiniz). Muhakkak ki O; Hakîm'dir, Gafûr'dur (mağfiret edendir). 

61/SAFF-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Göklerde ve yerde olanlar, Allah'ı tesbih etti (ve etmekte). Ve O; Azîz'dir, Hakîm'dir.

Diyanet İşleri

:

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Tenzîh eder Allah'ı, ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi.

Adem Uğur

:

Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Ali Bulaç

:

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz

:

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah’ı tesbîh etmekte... O, Azîz’dir, Hakîm’dir.

Bekir Sadak

:

Goklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'i tesbih ederler. O, gucludur, Hakim'dir.

Celal Yıldırım

:

Göktekiler de, yerdekiler de Allah'ı tesbîh ederler. O, çok üstündür, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri (eski)

:

Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O, güçlüdür, Hakim'dir.

Diyanet Vakfi

:

Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Edip Yüksel

:

Göklerde ve yerde olanlar ALLAH'ı yüceltir. O, Üstündür, Bilgedir.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Tesbih etmekte Allah için Göklerdeki ve Yerdeki, o öyle azîz öyle hakîm

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah için tesbih etmektedir. O, öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Fizilal-il Kuran

:

Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı tesbih etmiştir. O üstündür, hikmet sahibidir.

Gültekin Onan

:

Göklerde ve yerde olanların tümü Tanrı'yı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hasan Basri Çantay

:

Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allâhı tesbîh (ve tenzîh) etmekdedir. O, gaalib-i mutlakdır, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.

İbni Kesir

:

Göklerde ne var, yerde ne varsa; Allah'ı tesbih eder. Ve O; Aziz'dir, Hakim'dir.

Muhammed Esed

:

Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ın sınırsız şanını yüceltir çünkü yalnız O'dur kudret ve hikmet sahibi.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa Allah için tesbihte bulunmuştur. Ve O azîzdir, hakîmdir.

Şaban Piriş

:

Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih eder. O, güçlüdür, hakimdir.

Suat Yıldırım

:

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tesbih ve tenzih eder. O azîzdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Süleyman Ateş

:

Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allâh'ı tesbih etmiştir. O üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

Tefhim-ul Kuran

:

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ümit Şimşek

:

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Onun kudreti herşeye üstündür ve hikmeti herşeyi kuşatır.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tespih etmiştir. Azîz'dir O, Hakîm'dir.

 

 

 

Gösterim: 711