1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

76/İNSÂN (DEHR)-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا

Hel etâ alel insâni hînun mined dehri lem yekun şey’en mezkûrâ(mezkûren).

İnsanın üzerinden, henüz “anılmaya değer bir şey” değilken,(anılmaya değer bir varlık olana kadar) uzun bir zaman geçmedi mi? (ilk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden,anılmaya değer bir varlık haline gelmesine,doğmasına kadar geçen süre)


1. hel : mi
2. etâ : geldi, geçti
3. alâ : üzerinden
4. el insâni : insan
5. hînun : sınırsız vakit
6. min : den, dan
7. ed dehri : uzun bir süre, uzun bir zaman
8. lem yekun : henüz olmadı, değil
9. şey'en : bir şey
10. mezkûren : zikredilen, anılan

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hem Âdem (A.S)'dan sonraki insanın manevî tekâmülü, hem de bir nutfeden insanın oluşması ifade buyruluyor.

76/İNSÂN (DEHR)-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

İnsanın üzerinden, henüz “anılmaya değer bir şey” değilken,(anılmaya değer bir varlık olana kadar) uzun bir zaman geçmedi mi? (ilk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden,anılmaya değer bir varlık haline gelmesine,doğmasına kadar geçen süre)

Diyanet İşleri

:

İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Gerçekten de insana, zamânın bir çağı gelmişti ki anılır bir şey bile değildi insan.

Adem Uğur

:

İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?

Ali Bulaç

:

Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip geçti.

Ali Fikri Yavuz

:

Gerçekten insan üzerine dehirden öyle bir zaman geçti ki, o vakit insan alınır, (insanlıkla tanınır) bir şey değildi.

Bekir Sadak

:

Insanoglu, var edilip bahse deger bir sey olana kadar, suphesiz, uzun bir zaman gecmemis midir?

Celal Yıldırım

:

İnsan üzerine zamandan öyle bir dönem gelip geçti ki, o anılmaya değer bir şey değildi.

Diyanet İşleri (eski)

:

İnsanoğlu, var edilip bahse değer bir şey olana kadar, şüphesiz, uzun bir zaman geçmemiş midir?

Diyanet Vakfi

:

İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?

Edip Yüksel

:

İnsanın üzerinden, kendisinin anılmaya değer bir şey olmadığı bir zaman periyodu geçmemiş midir?

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Fil'hakîka geldi insan üzerine dehirden bir müddet o anılır bir şey olmadı

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Gerçekten insan üzerinden öyle uzun bir süre gelip geçti ki o anılmaya değer bir şey bile değildi?!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Gerçekten insan üzerine dehirden (zamandan) öyle bir müddet geldi ki o zaman o, anılmaya değer bir şey değildi.

Fizilal-il Kuran

:

İnsan, anılmaya değer bir varlık olmadan önce uzun yıllar geçti, öyle değil mi?

Gültekin Onan

:

Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip geçti.

Hasan Basri Çantay

:

İnsanın üzerine uzun devirden öyle bir zaman gel (ib geç) di ki (o vakit) o, anılmıya değer bir şey bile değildi.

İbni Kesir

:

İnsanın üzerinden, dehrden bir zaman geçmiştir ki o, henüz anılmaya değer bir şey bile değildi.

Muhammed Esed

:

İnsan(ın tarih sahnesinde görünmesin)den önceki dönem, sonsuz bir zaman kesitinden ibaret (değil) midir; insanın henüz dikkate değer bir varlık olmadığı (bir zaman kesiti)?

Ömer Nasuhi Bilmen

:

(1-3) Muhakkak insan üzerine gayri mahdut zamandan bir mahdut zaman gelmiştir ki, (o zaman da bilinip) yâdolunmuş bir şey olmamıştı. Şüphe yok ki, Biz insanı karışık bir damla sudan yarattık, onu imtihan ediyoruz. İmdi onu işitici, görücü kıldık. Muhakkak ki, Biz ona hidâyet yolunu gösterdik, gerek şükredici ve gerek nankör olsun.

Şaban Piriş

:

İnsan, adı anılmaya değer bir şey olana kadar, üzerinden uzun bir süre geçmedi mi?

Suat Yıldırım

:

Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki, o dönemde, insanın adı bile anılmazdı.

Süleyman Ateş

:

İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?

Tefhim-ul Kuran

:

Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hîn) gelip geçti.

Ümit Şimşek

:

Zamandan öyle bir an geçti ki insanın üzerinden, o vakit adı anılmaya bile değmez birşeydi.

Yaşar Nuri Öztürk

:

İnsan üzerinden, henüz anılan bir şey olmadığı bir süre geçmedi mi zamandan?

 

 

 

Gösterim: 786