1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

 

48/FETİH-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ(mubînen).

Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik.


1. innâ : muhakkak
2. fetahnâ : biz fetih açtık, fetih verdik
3. leke : sana, senin için
4. fethan : fetih
5. mubînen : apaçık

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in 7 gök katını fethetmesini nasip kılmıştır. 7. gök katının 7 Âlemini de fethetmiş. Allah'ın huzuruna yükselip, emirleri alıp miracı tamamlamak üzere dünyamıza geri dönmüştür. Hz. İdris ve Hz. İsa da oraya yükselebilmişler ama geri dönmelerine müsaade edilmemiştir.

48/FETİH-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik.

Diyanet İşleri

:

Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Şüphe yok ki biz, sana apaçık bir fetih vermişizdir.

Adem Uğur

:

Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.

Ali Bulaç

:

Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik.

Ali Fikri Yavuz

:

(Ey Rasûlüm, Mekke’nin ve diğer memleketlerin fethine sebeb olacak Hudeybiye sulhu ile) biz sana gerçekten açık bir zafer verdik.

Bekir Sadak

:

Dogrusu Biz sana apacik bir zafer saglamisizdir.

Celal Yıldırım

:

Şüphesiz ki, biz, senin için açık bir fetih (zafer ve başarı yolunu) açtık.

Diyanet İşleri (eski)

:

Doğrusu Biz sana apaçık bir zafer sağlamışızdır.

Diyanet Vakfi

:

Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.

Edip Yüksel

:

Biz sana apaçık bir zafer verdik.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Elhak biz sana bir fethi mübîn açtık

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Doğrusu Biz sana apaçık bir fetih açtık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.

Fizilal-il Kuran

:

Biz sana apaçık fetih verdik.

Gültekin Onan

:

Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.

Hasan Basri Çantay

:

Biz hakıykat sana (Hudeybiyye musaalehası ile) apâşikâr bir feth (-u zafer yolu) açdık.

İbni Kesir

:

Muhakkak ki Biz; sana, apaçık bir feth ihsan ettik.

Muhammed Esed

:

Gerçek şu ki (ey Muhammed,) Biz senin için apaçık bir zaferin önünü açtık,

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Muhakkak Biz sana bir apaçık fetih sağlamışızdır.

Şaban Piriş

:

Şüphesiz biz, sana apaçık bir fetih verdik.

Suat Yıldırım

:

Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik.

Süleyman Ateş

:

Biz sana apaçık bir fetih verdik.

Tefhim-ul Kuran

:

Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.

Ümit Şimşek

:

Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Şu bir gerçek ki, biz sana apaçık bir fetih nasip ettik.

 

 

 

Gösterim: 1300