1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 

9/TEVBE-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

Berâetun minallâhi ve resûlihî ilâllezîne âhedtum minel muşrikîn (muşrikîne).

Müşriklerden, ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve O'nun resûlünden bir beraattir (bir ihtardır).


1. berâetun : bir beraattir, bir uyarı, bir ihtar (saldırmazlığın sona ermesi için)
2. min allâhi : Allah'tan
3. ve resûli-hi : ve onun resûlü
4. ilâllezîne (ilâ ellezîne) : o kimselere
5. âhedtum : ahdleştiğiniz, ahd aldığınız
6. min el muşrikîne : müşriklerden

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Müşriklerden ahd alınanlara bir beraat, bir aklanma, bir ihtardan bahsediliyor.

9/TEVBE-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Müşriklerden, ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve O'nun resûlünden bir beraattir (bir ihtardır).

Diyanet İşleri

:

Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır:

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Allah ve Resûlü, kendileriyle ahitleştiğiniz müşriklerden berîdir.

Adem Uğur

:

Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!

Ali Bulaç

:

(Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resûlü'nden kesin bir uyarıdır.

Ali Fikri Yavuz

:

Bu, Allah’dan ve Rasûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız (ve bu andlaşmayı bozmuş bulunan) müşriklere, kesin olarak münasebetlerin kesiliş bildirisidir:

Bekir Sadak

:

(1-2) Allah'tan ve peygamberinden, kendileriyle andlasma yaptiginiz musriklere ihtardir: Yeryuzunde dort ay daha dolasabilirsiniz. Allah'i aciz birakamiyacaginizi, Allah'in inkarcilari rezil edecegini bilin.

Celal Yıldırım

:

Allah'tan ve Peygamberinden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşrik (Allah'a ortak koşan inkârcı)lere son ve kesin, dönülmez uyandır!

Diyanet İşleri (eski)

:

(1-2) Allah'tan ve Peygamberinden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır: Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah'ı aciz bırakamayacağınızı, Allah'ın inkarcıları rezil edeceğini bilin.

Diyanet Vakfi

:

Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!

Edip Yüksel

:

Bu, ALLAH ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur:

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Bir ültimatum; Allah ve Resûlünden, muahede ettiğiniz müşriklere:

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Bu, Allah ve Peygamberinden, antlaşma yaptığınız müşriklere bir ültimatomdur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Allah'dan ve Resulü'nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere:

Fizilal-il Kuran

:

Kendileri ile aranızda antlaşma bulunan müşriklere Allah ve Peygamber'i tarafından yöneltilen bir ilişki kesme ihtarıdır bu.

Gültekin Onan

:

(Bu) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Tanrı'dan ve Resülü'nden kesin bir uyarıdır.

Hasan Basri Çantay

:

Müşriklerin içinden (kendileriyle) muaahede etdiklerinize Allahdan ve Resulünden bir ültümatomdur (bu)!

İbni Kesir

:

Müşriklerden muahede yaptıklarınıza; Allah ve Rasulünden bir ihtardır:

Muhammed Esed

:

Allahtan ve Onun Elçisinden, kendileriyle adlaşma yapmış bulunduğunuz, Allahtan başkasına ilahlık yakıştıran kimselere bir beraet, bir yükümsüzlük bildirisidir bu.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Bu, bir ayrılık ihtarıdır! Allah Teâlâ ile Resûlü tarafından kendileriyle muâhede yapmış olduğunuz müşriklere.

Şaban Piriş

:

Allah’tan ve peygamberinden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere uyarıdır.

Suat Yıldırım

:

Allah ve Resulünden, kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar!

Süleyman Ateş

:

Allâh ve Elçisinden, andlaşma yaptığınız müşriklere ihtârdır.

Tefhim-ul Kuran

:

(Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır.

Ümit Şimşek

:

Müşriklerden antlaşma yaptığınız kimselere Allah ve Resulünden ihtar:

Yaşar Nuri Öztürk

:

Allah ve resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış bulunduğunuz müşriklere bir ültimatomdur bu;

 

 

Gösterim: 700