1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

90/BELED-17

Bismillâhirrahmânirrahîm

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

Summe kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhame(merhameti).

Sonra âmenû olanlardan (Allah'a ulaşmayı dileyenlerden) ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır (akabeyi aşmak).


1. summe : sonra
2. kâne : oldu
3. min ellezîne : o kimselerden, onlardan
4. âmenû : âmenû oldular
5. ve : ve
6. tevâsav : birbirine tavsiye ettiler
7. bi es sabrı : sabrı
8. ve : ve
9. tevâsav : birbirine tavsiye ettiler
10. bi el merhameti : merhameti

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah'a ulaşmayı dilemek âmenû olmanın ilk kademesidir. Akabeyi aşarak köleyi azad edenler, ikinci aşamada mürşidlerine tâbî olanlar, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenler, sonra dik yokuşu fizik bedenlerini Allah'a teslim ederek aşanlardır. Sabrı tavsiye edenler sabrın sahipleridir. Onlar önce daimî zikre ulaştıktan sonra, muhlis olmuşlardır ve daha sonra iradelerini Allaha teslim ederek, irşada memur ve mezun kılınmış mürşidler olmuşlardır.

90/BELED-17

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Sonra âmenû olanlardan (Allah'a ulaşmayı dileyenlerden) ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır (akabeyi aşmak).

Diyanet İşleri

:

(17-18) Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Sonra da inananlardan ve birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı tavsiye edenlerden olmak.

Adem Uğur

:

Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır.

Ali Bulaç

:

Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak.

Ali Fikri Yavuz

:

(Bütün bunlardan) sonra iman edib de birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.

Bekir Sadak

:

Sonra, inanip birbirlerine sabir tavsiye edenlerden, merhametlilerden olmayi tavsiye edenlerden olmaktir.

Celal Yıldırım

:

Sonra da birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye eden mü'minlerden olmaktır.

Diyanet İşleri (eski)

:

Sonra, inanıp birbirlerine sabır tavsiye edenlerden, merhametlilerden olmayı tavsiye edenlerden olmaktır.

Diyanet Vakfi

:

(17-18) Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir.

Edip Yüksel

:

Dahası, birbirlerine sabır ve sevgiyi öğütleyen inananlardan olmaktır.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Sonra olmadı o iyman edip de sabra vasıyyetleşen ve merhamete vasıyyetleşenlerden

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Sonra da o iman edip de sabrı tavsiyeleşen ve merhamet tavsiyeleşenlerden olamadı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

Fizilal-il Kuran

:

Sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmak.

Gültekin Onan

:

Sonra inananlardan, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak.

Hasan Basri Çantay

:

Sonra da (o sarp yokuşu aşıb geçerken) îman edenlerden, birbirlerine sabr (-u sebat) ı tavsiye, (halka) merhameti tavsiye edenlerden olmakdır.

İbni Kesir

:

Sonra da iman edenlerden, birbirine sabrı tavsiye, merhameti tavsiye edenlerden olmaktır.

Muhammed Esed

:

ve imana ermişlerden ve birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

(17-18) Sonra da imân etmiş olanlardan ve birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiyede bulunanlardan olmaktır. İşte meymenet sahipleri onlardır.

Şaban Piriş

:

Bir de iman edip, sabrı ve merhameti birbirine tavsiye edenlerden olmaktır.

Suat Yıldırım

:

Hem sarp yokuş: Gönülden iman edip, birbirlerine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır.

Süleyman Ateş

:

Sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmak.

Tefhim-ul Kuran

:

Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak.

Ümit Şimşek

:

Bundan başka, iman etmek ve birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Sonra da iman eden ve birbirlerine sabrı öneren, merhameti öneren kişilerden olmaktır o.

 

 

Gösterim: 454