1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

90/BELED-13

Bismillâhirrahmânirrahîm

فَكُّ رَقَبَةٍ

Fekku rekabetin.

(Akabeyi aşmak) kölenin azadıdır.


1. fekku : kurtarma, azad etme
2. rakabetin : köle

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kölenin azadı fizik vücudun Allah'a teslimidir. İnsanın iradesini kullanarak, şeytanın son kalesi olan fizik vücudu Allah'a teslim etmesidir. Bunun için iblisin oluşturabileceği bütün engelleri aşması ve zikrini günde iki, üç saatten 18 saate çıkarabilmesi şarttır. Bu 18 saatlik zikir hedefi gerçek bir dik yokuştur.

90/BELED-13

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

(Akabeyi aşmak) kölenin azadıdır.

Diyanet İşleri

:

O tutsak bir boynu çözmek (köle azat etmek)tir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Bir kul azat etmek.

Adem Uğur

:

Köle azat etmek,

Ali Bulaç

:

Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir;

Ali Fikri Yavuz

:

O, köle azad etmektir.

Bekir Sadak

:

O gecit, bir kole ve esir azadetmek,

Celal Yıldırım

:

Bir köle ya da esirin bağını çözüp hürriyetine kavuşturmaktır.

Diyanet İşleri (eski)

:

O geçit, bir köle ve esir azadetmek,

Diyanet Vakfi

:

(11-16) Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır.

Edip Yüksel

:

Köleleri özgürlüklerine kavuşturmaktır;

Elmalılı Hamdi Yazır

:

(Fekki rakabe) esîr bir boyun kurtarmak

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Esir bir boyun kurtarmak (bir köle azad etmek)

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Köle azat etmek,

Fizilal-il Kuran

:

O geçit bir köle ve esir azad etmektir.

Gültekin Onan

:

Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir.

Hasan Basri Çantay

:

(O) kul azad etmekdir,

İbni Kesir

:

Bir kul azad etmektir.

Muhammed Esed

:

(O,) boynunu (günah zincirinden) kurtarmaktır;

Ömer Nasuhi Bilmen

:

(O) Bir köle azad etmektir.

Şaban Piriş

:

Köle azat etmektir.

Suat Yıldırım

:

Sarp yokuş: Bir köleyi, bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır!

Süleyman Ateş

:

Bir boynu (kölelik zincirinden) çözmek,

Tefhim-ul Kuran

:

Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir;

Ümit Şimşek

:

O, köle azad etmektir.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir o.

 

 

Gösterim: 501