1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

7/A'RÂF-56

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Ve lâ tufsidû fîl ardı ba'de ıslâhıhâ ved'ûhu havfen ve tamaâ(tamaan) inne rahmetallâhi karîbun minel muhsinîn(muhsinîne).

Islâh olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah’a korkarak ve umutla yalvarın. Şüphesiz ki Allah’ın rahmeti muhsinlere yakındır.

1. ve lâ tufsidû : ve fesat, bozgunculuk çıkarmayın
2. fî el ardı : yeryüzünde
3. ba'de : sonra
4. ıslâhı-hâ : onun ıslâhı, düzeni
5. ved'û-hu (ve ud’û-hu) : ona dua edin
6. havfen : korkarak
7. ve tamaan : ve ümit ederek
8. inne : muhakkak ki
9. rahmete allâhi : Allah'ın rahmeti
10. karîbun : yakındır
11. min el muhsinîne : (muhsinlerden), muhsinlere
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Kur'ân-ı Kerim'de ıslâh diye bir müessese vardır. Islâhtan sonra fesad çıkarılması uzak bir ihtimaldir. Allahû Tealâ, fesadı Ra'd Suresinin 25. âyet-i kerimesinde anlatıyor. Bu ıslâh, sadece nefsimize aittir. Ne zaman nefs tezkiyesine başlarsanız, nefsinizi ıslâh etmeye başlarsınız. Tezkiye, ıslâha paralel bir deyimdir. Bundan sonra da nefsin kalbinde hiçbir afet kalmadığı noktaya, tasfiyeye kadar devam eder. Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim'de bu müesseseye, "ıslâh müessesesi" diyor. Nefsin kalbini, şeytanın devamlı tesir edebileceği mahaller olan afetlerden tamamen temizlemek ve Allah'ın hasletleri ile (hasletlerin paralelinde olan faziletlerle) tamamen doldurmaktır.

Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle, ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ve nefs tezkiyesine başlandığında, nefsin kalbinde %100'ü şeytanın tesirine açık bir ortam vardır. Ama tezkiye boyunca, 7 kademenin herbirinde %7 oranında, nefsin kalbine faziletler yani ruhun hasletlerinin paralelinde olan güzellikler, herşeyden evvel, sevgi yerleşir. Adım adım bu olay ilerler, ilerler, ilerler. Karanlıkları, nefsin afetlerini birer birer kapı dışarı edip, daimî zikirde, tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte bu, ıslâhın tamamlanmasıdır.

Islâhtan sonraki işlemin adı, müzeyyen olmaktır. Ondan sonra ıslâhın güzellikler kesimi başlar. Islâh ile düşmanlar, kişi için düşman olmaktan çıkar ama henüz sevilmezler. Ne zaman kalp müzeyyen olursa, düşmanlar da sevilir. Bu muhtevada Allah'ın sizden istediği yegâne şey mutluluğunuzdur.

Islâh, mutluluğunuzun tamamlandığı yerdir. Bu mutluluktan muradımız, dünya mutluluğudur. 24 saat boyunca hep mutlu bir insan olmak istiyorsanız, nefsinizi tasfiye edin! Tasfiye ettiğiniz zaman sizden bütün afetler gider, yok olur, yerlerini faziletler alır.

13/RA'D-25Vellezîne yankudûne ahdallâhi min ba’di mîsâkıhi ve yaktaûne mâ emerallâhu bihi en yûsale ve yufsidûne fîl ardı ulâike lehumul la’netu ve lehum sûud dâr(dâri).
Onlar, misaklerinden sonra (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah’a misak verdikten sonra) Allah’ın ahdini bozarlar (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim etmezler). Ve Allah’ın, O’na (Allah’a) ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler (ruhlarını Allah’a ulaştırmazlar). Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar (başka insanların da Sıratı Mustakîm’e ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar). Lânet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü (cehennem) onlar içindir.

7/A'RÂF-56

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Islâh olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır.

Diyanet İşleri

:

Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Düzene girdikten sonra yeryüzünde bozgunculukta bulunmayın ve ona, azâbından korkarak, lûtfunu da umarak duâ edin. Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere pek yakındır.

Adem Uğur

:

Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.

Ali Bulaç

:

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.

Ali Fikri Yavuz

:

Yeryüzü (iman ve adaletle) düzeldikten sonra, orada (fenalık işlemekle) fesad çıkarmayın; ve Allah’a hem korku hem de istekle kulluk edin, duada bulunun. Muhakkak ki, iyilik yapanlara Allah’ın rahmeti pek yakındır.

Bekir Sadak

:

Duzeltilmisken, yeryuzunde bozgunculuk yapmayin. Allah'a korkarak ve umutla yalvarin. Dogrusu Allah'in rahmeti iyi davrananlara yakindir.

Celal Yıldırım

:

Yeryüzünde —düzeni kurup yörüngesine oturttuktan sonra— bozgunculuk yapmayın. Allah'a hem için için korkarak, hem derin bir umut bağlayarak duâ edin. Şüphesiz ki, Allah'ın rahmeti iyilik üzere davrananlara pek yakındır.

Diyanet İşleri (eski)

:

Düzeltilmişken, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyi davrananlara yakındır.

Diyanet Vakfi

:

Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.

Edip Yüksel

:

Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na korku ve umutla yalvarın. ALLAH'ın rahmeti güzel davrananlara yakındır

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Yer yüzünü ifsad etmeyin ıslahından sonra da hem havf hem şevk ile ona kulluk edin, her halde Allahın rahmeti yakındır muhsinlere

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Yeryüzünde, düzeni kurulduktan sonra, bozgunculuk yapmayın ve O'na korku ve ümit ile kulluk edin! Şüphe yok ki, Allah'ın rahmeti, iyilik yapanlara yakındır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na, korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.

Fizilal-il Kuran

:

Yeryüzünde dirlik, düzen sağlandıktan sonra bozgunculuk çıkarmayınız. Allah'a korku ve umut içinde dua ediniz. Hiç kuşkusuz Allah'ın rahmeti iyi işler yapanlara yakındır.

Gültekin Onan

:

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Tanrı'nın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.

Hasan Basri Çantay

:

Yer (yüzün) de — o, iyi bir haale getirildikden sonra da — fesadcılık etmeyin. Ona (Cenâb- Hakka), korkarak ve umarak, düâ edin. Şübhe yok ki iyi hareket edenlere Allahın rahmeti çok yakındır.

İbni Kesir

:

Islah olmuşken yeryüzünde fesad çıkarmayın ve O'na korka korka ve ümitle yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti; ihsan edenlere çok yakındır.

Muhammed Esed

:

bunun içindir ki, iyi bir düzene sokulmuşken yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ve korkuyla ve umarak yalvarın Ona; çünkü Allahın rahmeti her zaman iyilik yapanlarla beraberdir!

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Ve yeryüzünde ıslahından sonra ifsatta bulunmayın ve O'na korkarak ve umarak dua edin. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ'nın rahmeti iyilik edenlere pek yakındır.

Şaban Piriş

:

Yeryüzünde, ıslah edildikten sonra bozgunculuk yapmayın. Allah’a korku ve ümit ile dua edin. Allah’ın rahmeti iyi kimselere yakındır.

Suat Yıldırım

:

Düzeltilmiş olan ülkeyi ifsad etmeyin. Hem endişe, hem de ümit ile O’na yalvarın. Muhakkak ki Allah’ın rahmeti iyi kimselere yakındır.

Süleyman Ateş

:

Yeryüzü düzeltildikten sonra onda bozgunculuk yapmayın, korkarak ve umarak O'na du'â edin. Muhakkak ki Allâh'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.

Tefhim-ul Kuran

:

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.

Ümit Şimşek

:

Yeryüzü düzene konduktan sonra orada fesat çıkarmayın. Allah'a korku ile ümit içinde dua edin. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti, iyilik yapan ve iyi kulluk eden kimselere yakındır.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Yeryüzünde, orası barışa kavuştuktan sonra bozgun çıkarmayın. Ürpererek ve ümit ederek dua edin O'na. Hiç kuşkusuz, Allah'ın rahmeti, Güzel düşünüp güzel iş yapanlara çok yakındır.

Gösterim: 861