1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

13/RA'D-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ

Elif lâm mim râ tilke âyâtul kitâb(kitâbi), vellezî unzile ileyke min rabbikel hakku ve lâkinne ekseren nâsi lâ yu’minûn(yu’minûne).

Elif, lâm, mim, râ; bunlar Kitab'ın âyetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar (mü'min olmazlar).


1. elif, lâm, mim, râ : hurûfu mukattaa; mukattaa harfleridir. Kur'ân-ı Kerim'de bazı surelerin başında zikredilen özel (anlamlı) harflerdir.
2. tilke : bunlar
3. âyâtu el kitâbi : kitabın âyetleridir
4. ve ellezî : ve ki o
5. unzile : indirildi
6. ileyke : sana
7. min rabbi-ke : senin Rabbinden
8. el hakku : haktır
9. ve lâkinne : ve
10. eksere en nâsi : insanların çoğu
11. lâ yu'minûne : inanmazlar, mü'min olmazlar

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'ân-ı Kerim; bir hak olarak, Hakk'tan indirilen, Hakk'ı temsil eden, Allah'ın Hz. Îbrâhim'e, Hz. Nuh'a indirdiği kitapları, Hz. Musa'nın Tevrat'ını, Hz. İsa'nın İncil'ini ve başka nebîlere indirdiği kitapları tasdik eden ve Son Peygamber'e indirilen Muhteşem Son Kitap'tır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) için Allahû Tealâ buyuruyor: 

33 / AHZÂB - 40: Mâ kâne muhammedun ebâ ehadin min ricâlikum, ve lâkin resûlallâhi ve hâtemen nebiyyin(nebiyyine), ve kânallâhu bi kulli şey’in alîmâ(alîmen).
Muhammed (A.S), sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır (değildir). Fakat Allah'ın Resûl'ü ve Nebîler'in (Peygamberler'in) Hatemi'dir (Sonuncusu). Allah, herşeyi en iyi bilendir. 

Son Nebî olan Hz. Muhammed (S.A.V), bundan 14 asır evvel yaşamıştır. O günden bugüne kadar peygamber mevcut olmadığı gibi bundan sonra da hiçbir devrede olmayacaktır. Ve Allah'ın emriyle resûller, nebîlerin görevini vekâleten üstleneceklerdir. 

Allahû Tealâ bütün kavimlere, aralarında fetret devirleri olmadan, ardarda resûl göndermiştir. Resûl öldüğü gün o kavme, derhal bir başkasını vazifeli kılar. Bütün kavimlerde insanların çoğu resûlleri mutlaka inkâr etmektedirler. 

Bu âyet-i kerimedeki elif, lâm, mim, râ, (mukattaa) harfleridir. Reşad Halife tarafından yapılan bir araştırmada bu harflerin bulunduğu surelerde, harflerin o suredeki toplamının 19'un katı kadar çıktığı ifade edilmiştir. Kur'ân-ı Kerim'in %90'ından fazlasında bu doğrulanmıştır ama bazı surelerde netice alınamamıştır. Onun için Allahû Tealâ'nın 19'un katları olan bir korumayla, Kur'ân-ı Kerim'i koruması altına almış olduğu kuvvetli bir ihtimaldir. Bazı surelerde 19'un katı çıkmaması mukattaa harflerinin mutlaka doğru olduğu konusundaki neticeyi biraz zayıflatmaktadır.

13/RA'D-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Elif, lâm, mim, râ; bunlar Kitab'ın âyetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar (mü'min olmazlar).

Diyanet İşleri

:

Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar Kitab’ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmazlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Elif lâm mîm râ. Bunlardır kitabın âyetleri. Sana, Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmaz.

Adem Uğur

:

Elif. Lâm. Mîm. Râ. Bunlar, Kitab'ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar.

Ali Bulaç

:

Elif, Lâm, Mim, Râ. Bunlar Kitab'ın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler.

Ali Fikri Yavuz

:

Elif, lâm, mim, râ. Bunlar Kur’an’ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kur’ân haktır; fakat insanların çoğu iman etmezler.

Bekir Sadak

:

Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitap'in ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kitap haktir; fakat insanlarin cogu inanmazlar.

Celal Yıldırım

:

Elif - Lâm - Mim - Râ. Bunlar Kitab'ın âyetleridir ve sana Rabbin'den indirilen (Kur'ân) haktır. Ne var ki insanların çoğu (buna) inanmazlar. (2).

Diyanet İşleri (eski)

:

Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitap'ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kitap haktır; fakat insanların çoğu inanmazlar.

Diyanet Vakfi

:

Elif. Lâm. Mîm. Râ. Bunlar, Kitab'ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar.

Edip Yüksel

:

A.L.M.R. Bu (harfler), kitabın mucizeleridir. Rabbinden sana indirilen, gerçektir; fakat halkın çoğu inanmaz.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar sana o kitabın âyetleri ve sana rabbından indirilen haktır, ve nâsın ekserisi iyman etmezler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar sana o Kitab'ın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu iman etmezler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Elif, Lâm, Mîm, Râ. İşte bunlar sana o kitabın âyetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Lâkin insanların çoğu iman etmezler.

Fizilal-il Kuran

:

Elif Lâm Mîm Râ. Bunlar kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen mesaj gerçektir, fakat insanların çoğu buna inanmazlar.

Gültekin Onan

:

Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitabın ayetleridir. Ve sana rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu inanmazlar.

Hasan Basri Çantay

:

Elif, lâm, mîm, raa. Bunlar kitabın (Kur'anın) âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen (bu Kur'an) hakdır. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

İbni Kesir

:

Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitab'ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kitab haktır. Ama insanların çoğu inanmazlar.

Muhammed Esed

:

Elif Lâm Mîm Râ. Bunlar, sana vahiyle bildirilen mesajlardır; ve sana Rabbin katından indirilenler hakkın ta kendisidir; ama yine de insanların çoğu (buna) inanmayacaklar.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Elif, Lâm, Mîm, Râ, işte bunlar Kur'an'ın âyetleridir ve sana Rabbinden indirilmiş olan haktır. Velâkin nâsın çokları imân etmezler.

Şaban Piriş

:

Elif, Lâm, Mîm, Râ. İşte Kitabın ayetleri. Sana Rabbinden indirilenler haktır; fakat insanların çoğu iman etmezler.

Suat Yıldırım

:

Elif, Lâm, Mîm, Râ. İşte bunlar sana indirilen kitabın âyetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur’ân haktır, gerçektir, ama insanların çoğu buna inanmazlar.

Süleyman Ateş

:

Elif lâm mim râ. Şunlar Kitabın âyetleridir; Rabbinden, sana indirilen haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar.

Tefhim-ul Kuran

:

Elif, Lâm, Mîm, Râ. Bunlar Kitab'ın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler.

Ümit Şimşek

:

Elif lâm mîm râ. Bunlar, kitabın âyetleridir. Sana indirilmiş olan, hakkın tâ kendisidir; lâkin insanların çoğu inanmaz.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Elif, Lâm, Mîm, Râ. O Kitap'ın ayetleridir bunlar. Ve sana Rabbinden indirilen, haktır. Ne var ki, insanların çokları iman etmezler.

Gösterim: 1097