41/FUSSİLET-33

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Ve men ahsenu kavlen mimmen deâ ilâllâhi ve amile sâlihan ve kâle innenî minel muslimîn(muslimîne).

Allah'a davet eden ve salih amel (nefs tasfiyesi) yapan ve: “Muhakkak ki ben teslim olanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?


1. ve men : ve kim, kimse, kişi
2. ahsenu : daha güzel, en güzel
3. kavlen : söz
4. mimmen (min men) : kimseden, kişiden
5. deâ : çağırdı, davet etti
6. ilâllâhi (ilâ allâhi) : Allah'a
7. ve amile : ve amel etti, yaptı
8. sâlihan : salih amel, nefsi ıslâh edici amel
9. ve kâle : ve dedi
10. inne-nî : muhakkak ben
11. min el muslimîne : teslim olanlardan, müslümanlardan

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Fussilet Suresinin bu 33. âyet-i kerimesinde, mürşid tarifi yer alıyor. Mürşidlerin birinci özelliği, Allah'a davet etmeleridir. İkinci özellikleri, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparlar. Ve üçüncü özellikleri, Allah'a teslim olmuşlardır. Ruhlarını da vechlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. 

Sahâbe Allah'a teslim olmuşlardı yani ruhlarını da vechlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ve irşad makamına hepsi tayin edilmişlerdi. Ve Allah'a davet ediyorlardı: 

12 / YÛSUF - 108: Kul hâzihî sebîlî ed’û ilallâhi alâ basîretin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne). 
De ki: “Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek) Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah'ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.” 

Bütün sahâbe Allah'a teslim-i küllî ile teslim olmuşlardır; çünkü hepsi irşad makamının sahibi olmuşlardır: 

9 / TEVBE - 100: Ves sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ıhsânin radıyallâhu anhum ve radû anhu ve eadde lehum cennâtin tecrî tahtehâl enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu).
O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan salâh makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar): Onların bir kısmı muhacirînden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır. 

Sahâbe Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz'e tâbî olmuşlardır. Nefs tezkiyesini ve tasfiyesini en üst boyutta işleyen kişiler olmuşlar. Hepsi daimî zikirdeki en üst noktaya çıkmıştır. İrşad makamına Allahû Tealâ tarafından tayin edilmişlerdir ve sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilirler. O zaman en güzel sözü de onlar söyler.

41/FUSSİLET-33

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Allah'a davet eden ve salih amel (nefs tasfiyesi) yapan ve: “Muhakkak ki ben teslim olanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

Diyanet İşleri

:

Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve “Kuşkusuz ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Allah'a çağırandan ve iyi işlerde bulunandan ve şüphe yok ki ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir ki?

Adem Uğur

:

(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden kimin sözü daha güzeldir?

Ali Bulaç

:

Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir?

Ali Fikri Yavuz

:

“- Ben gerçek müslümanlardanım.” deyib salih amel işleyerek Allah’a (ibadete) çağıran kimseden daha güzel sözlü kim var?

Bekir Sadak

:

"Dogrusu ben, kendini Allah'a verenlerdenim» diyen, yararli is isleyen ve Allah'a cagiran kimseden daha guzel sozlu kim vardir?

Celal Yıldırım

:

Allah'a davet edip iyi-yararlı amelde bulunan ve «ben şüphesiz müslümanlardanım» diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

Diyanet İşleri (eski)

:

'Doğrusu ben, kendini Allah'a verenlerdenim' diyen, yararlı iş işleyen ve Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

Diyanet Vakfi

:

(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve «Ben müslümanlardanım» diyenden kimin sözü daha güzeldir?

Edip Yüksel

:

ALLAH'a çağıran, erdemli davranan ve 'Ben teslim olanlardanım,' diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Ben şübhesiz müslimanlardanım deyip salâh ile çalışarak Allaha da'vet eden kimseden daha güzel sözlü de kim olabilir?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

«Ben şüphesiz müslümanlardanım.» deyip dürrüstlükle çalışarak Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü de kim olabilir?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve: «Ben gerçekten müslümanlardanım» diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Fizilal-il Kuran

:

İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve «Ben müslümanlardanım» diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

Gültekin Onan

:

Tanrı'ya çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir?

Hasan Basri Çantay

:

(İnsanları) Allaha da'vet ve (kendisi de) iyi amel (ve hareket) eden ve «ben şübhesiz müslümanlardanım» diyen kimseden daha güzel sözlü kimdir?.

İbni Kesir

:

Muhakkak ki ben müslümanlardanım, diyerek salih amel işleyen ve Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

Muhammed Esed

:

(İnsanları) Allah'a çağıran, doğru ve adil olanı yapan ve "Şüphesiz ben Allah'a teslim olanlardanım!" diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Ve daha güzel sözlü kim vardır, Allah'a dâvet eden ve sâlih amelde bulunan ve, «Şüphe yok ki, ben müslümanım,» diyen kimseden?

Şaban Piriş

:

Allah’a davet eden, doğruları yapan ve “Ben Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

Suat Yıldırım

:

Allah yoluna çağıran, makbul ve güzel işler işleyen ve "Ben Müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim olabilir?

Süleyman Ateş

:

(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

Tefhim-ul Kuran

:

Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: «Gerçekten ben müslümanlardanım» diyenden daha güzel sözlü kimdir?

Ümit Şimşek

:

Allah'a çağıran, güzel işler yapan ve 'Ben Müslümanlardanım' diyen kimseden daha güzel sözlü kim var?

Yaşar Nuri Öztürk

:

Allah'a çağırıp/yakarıp hayra ve barışa yönelik iş yapan ve "Ben, Müslümanlardanım/Allah'a teslim olanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?!

Abdullah Aydın

:

(İnsanları) Allah'a davet edip, iyi iş ve hareketlerde bulunan ve: “Ben gerçek müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim var?

Ahmet Davudoğlu

:

"Ben gerçekten Müslümanlardanım" deyip yararlı iş yapan ve Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Ali Arslan

:

(İnsanları) Allah'a çağıran ve salih amel işleyen ve “Şüphesiz ki ben müslümanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

Arif Pamuk

:

İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve: "Ben müslümanlardanım." diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

Ayntabî Mehmet Efendi

:

Halkı, Allahû Tealâ'ya davet edip salih amel işleyen ve: “Ben (Allahû Tealâ'nın emrine münksad) müslümanlardanım.” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

Bahaeddin Sağlam

:

Artık, Allah'a çağıran, yararlı işler yapan ve “Gerçekten ben müslümanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

Diyanet Vakfı (1993)

:

(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve “Ben müslümanlardanım.” diyenden kimin sözü daha güzeldir?

Hasan Tahsin Feyizli

:

(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş (ve hareket) yapan ve “Şüphesiz ben müslümanlardanım.” diyen kimseden daha güzel sözlü kimdir?

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

:

“Doğrusu ben, kendini Allah'a verenlerdenim.” diyen, yararlı iş işleyen ve Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

Hüseyin Kaleli

:

“Allâh’a davet eden ve yararlı iş yapan ve: “Şüphesiz ben Müslümanlardanım” diyen kimseden sözce daha güzel kimdir?”

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

:

Allah'a çağıran, güzel işlerde bulunan ve "Ben Müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

Mustafa İslamoğlu

:

Allah’a davet eden, dürüst ve erdemli davranın ve “Elbette ben kayıtsız şartsız Allah’a teslim olanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

Nedim Yılmaz

:

Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve “Ben Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır.

Ömer Rıza Doğrul

:

(İnsanları) Allah (yoluna) çağıran, doğru dürüst işler işliyen ve ben Müslümanlardanım! diyenden, daha iyi sözlü kim olabilir?!

Talat Koçyiğit

:

Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve “ben müslümanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

Ziya Kazıcı, Necip Taylan

:

Allah'a (ibadete) davet eden ve salih ameli işleyip “Ben müslümanlardanım.” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

Bir Heyet

:

 

Gösterim: 1134