1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

100/ÂDİYÂT-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا

Vel âdiyâti dabhâ(dabhan).

Nefes nefese koşanlara andolsun.


1. ve : andolsun
2. el âdiyâti : koşanlar
3. dabhan : nefes nefese

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Savaşta nefes nefese koşan atlara yemin ediliyor.

100/ÂDİYÂT-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Nefes nefese koşanlara andolsun.

Diyanet İşleri

:

(1-6) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Andolsun soluya soluya koşanlara.

Adem Uğur

:

Harıl harıl koşanlara,

Ali Bulaç

:

Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

Ali Fikri Yavuz

:

And olsun, soluyarak koşanlara (gazilerin atlarına),

Bekir Sadak

:

And olsun Allah yolunda kostukca kosanlara;

Celal Yıldırım

:

Harıl harıl, nefes nefese boyunlarını uzatarak koşan atlara (veya hac cihetine yönelen develere),

Diyanet İşleri (eski)

:

And olsun Allah yolunda koştukça koşanlara;

Diyanet Vakfi

:

(1-8) Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.

Edip Yüksel

:

Andolsun soluyarak aşanlara,

Elmalılı Hamdi Yazır

:

O harıl harıl koşular koşan

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Andolsun o harıl harıl koşular koşanlara,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

O harıl harıl (savaşa) koşanlara,

Fizilal-il Kuran

:

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara,

Gültekin Onan

:

Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

Hasan Basri Çantay

:

Andolsun o harıl harıl koşan (at) lara,

İbni Kesir

:

Andolsun; o koştukça koşanlara,

Muhammed Esed

:

Ooo! Nefes nefese koşan binek atları,

Ömer Nasuhi Bilmen

:

(1-2) Andolsun o hızlı hızlı koşanlara. Sonra o çarparak ateş saçanlara.

Şaban Piriş

:

Andolsun, soluya soluya koşanlara ..

Suat Yıldırım

:

Gazilerin nefes nefese koşan,

Süleyman Ateş

:

Andolsun nefesleriyle (güp güp) ses çıkararak koşan (at)lara,

Tefhim-ul Kuran

:

Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

Ümit Şimşek

:

And olsun nefes nefese koşanlara,

Yaşar Nuri Öztürk

:

Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara,

Gösterim: 1805