1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

23/MU'MİNÛN-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

Kad eflehal mu’minûn(mu’minûne).

Mü’minler felâha ermiştir.

1. kad : olmuştu
2. efleha : felâha erdi
3. el mu'minûne : mü'minler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Felâh, kurtuluş demektir. Bundan 14 asır evvel bütün sahâbe felâha ermişti. Hepsi cennet saadetiyle müjdelenmişlerdi. Allahû Tealâ diyor ki: 

7/A'RÂF-157: Ellezîne yettebiûner resûlen nebiyyel ummiyyellezî yecidûnehu mektûben indehum fît tevrâti vel incîli ye’muruhum bil ma’rûfi ve yenhâhum anil munkeri ve yuhıllu lehumut tayyibâti ve yuharrimu aleyhimul habâise ve yedau anhum ısrahum vel aglâlelletî kânet aleyhim, fellezîne âmenû bihî ve azzerûhu ve nasarûhu vettebeûn nûrellezî unzile meahu, ulâike humul muflihûn(muflihûne).
Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları ümmî, nebî, resûle tâbî olurlar. Onlara ma’ruf ile (irfanla) emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyib olanları (temiz ve güzel olan şeyleri), helâl kılar. Habis olanları (kötü ve pis şeyleri), onlara haram kılar. Ve onların, ağırlıklarını (günahlarını sevaba çevirip, günahlarının ağırlığını) kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, (ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zincir) kaldırır. Artık onlar, O’na îmân ettiler ve O’na saygı gösterdiler ve O’na yardım ettiler ve O’nunla beraber indirilen Nur’a (Kur’ân-ı Kerim’e) tâbî oldular. İşte onlar, onlar felâha (kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna) erenlerdir.
Sahâbe için “Peygamber Efendimiz (S.A.V)'i görenlerdir.” denir. Görenlerin arasında putperestler, mecusiler (ateşe tapanlar), şeytana tapanlar, hristiyanlar ve yahudiler vardı ama hiçbiri sahâbe değildi. Sahâbe, O'nu görenler değil, O'na tâbî olanlardır: 

12/YÛSUF-108: Kul hâzihî sebîlî ed’û ilâllâhi alâ basîratin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne).
De ki: “Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah’ı görerek) Allah’a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah’ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.”
Sahâbe, mü'minlerdi. Mü'min olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah derhal işitir, bilir, görür ve derhal o kişiye Rahmân esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli, kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı alır. Ama asıl önemli değişikliği kişinin kalbinde yapar. Allah'a ulaşma dileği, Allah tarafından kişinin kalbinin mührünün açılmasını sağlar. 
 
Kişinin kalbindeki mührün açıldığı ve küfrün yok olduğu nokta; mü'min olduğu noktadır. Mü'minler felâha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Kur'ân-ı Kerim'de mü'min olmayan kişi kâfir adıyla anılır. felâha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Kur'ân-ı Kerim'de mü'min olmayan kişi kâfir adıyla anılır.

 

23/MU'MİNÛN-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Mü'minler felâha ermiştir.

Diyanet İşleri

:

Mü’minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Gerçekten de kurtulmuşlardır, muratlarına ermişlerdir inananlar.

Adem Uğur

:

Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir;

Ali Bulaç

:

Mü'minler gerçekten felah bulmuştur;

Ali Fikri Yavuz

:

Muhakkak müminler zafer bulmuştur.

Bekir Sadak

:

Muminler saadete ermislerdir.

Celal Yıldırım

:

Mü'minler gerçekten, korktuklarından kurtulup umduklarına kavuşmuşlardır.

Diyanet İşleri (eski)

:

Müminler saadete ermişlerdir.

Diyanet Vakfi

:

Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir;

Edip Yüksel

:

İnananlar başarıya ulaşmışlardır.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Hakikat felâh buldu o mü'minler

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Gerçekten kurtuluşa erdi mü'minler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir,

Fizilal-il Kuran

:

Mü'minler kurtuluşa, mutluluğa ermişlerdir.

Gültekin Onan

:

İnançlılar gerçekten felah bulmuştur.

Hasan Basri Çantay

:

Mü'minler muhakkak felah bulmuşdur (korkduklarından emîn, umduklarına nail olmuşlardır).

İbni Kesir

:

Mü'minler; gerçekten felah bulmuşlardır.

Muhammed Esed

:

Kesin olan şudur ki, inananlar kurtuluşa erişeceklerdir:

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Muhakkak ki, mü'minler felâha ermişlerdir.

Şaban Piriş

:

Müminler, kurtuluşa ermiştir.

Suat Yıldırım

:

Muhakkak ki müminler, mutluluk ve başarıya erdiler.

Süleyman Ateş

:

Felâha ulaştı o mü'minler.

Tefhim-ul Kuran

:

Mü'minler gerçekten felah bulmuştur;

Ümit Şimşek

:

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Hiç kuşku yok, kurtulmuştur müminler.

Gösterim: 1218