1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 89/FECR-30

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَادْخُلِي جَنَّتِي

Vedhulî cennetî.

Ve cennetime gir.


1. ve udhulî : ve gir
2. cennetî : cennetime

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 1. kat cennete girer. 

69 / HÂKKA - 19: Fe emmâ men ûtiye kitâbehu bi yemînihî fe yekûlu hâumukreû kitâbiyeh.
O zaman kitabı (hayat filmi) sağından verilen kimse ise o zaman: “Alınız, kitabımı okuyun.” der. 

69 / HÂKKA - 20: İnnî zanentu enniy mülâkın hısâbiyeh.
Muhakkak ki ben, hesabıma mülâki olacağımı (hesabımla karşılaşacağımı) biliyordum. 

69 / HÂKKA - 21: Fe huve fî îşetin râdıyeh(râdıyetin).
İşte o razı olduğu bir yaşayış içindedir. 

88 / GÂŞİYE - 8: Vucûhun yevmeizin nâımeh(nâımetun).
İzin günü naîm (güzel ve parlak) yüzler vardır. 

88 / GÂŞİYE - 9: Li sa’yihâ râdiyeh(râdiyetun).
(Dünyadaki) sa'yından (çalışmasından) razıdır. 

88 / GÂŞİYE - 10: Fî cennetin âliyeh(âliyetun).
Âli cennettedir. 

Mürşidine ulaşıp tâbî olan kişi 2. kat cennete girer.

18 / KEHF - 107: İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti kânet lehum cennâtul firdevsi nuzulâ(nuzulen).
Âmenû olanlar (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlar; onların ikramı, firdevs cennetleridir. 

23 / MU'MİNÛN - 11: Ellezîne yerisûnel firdevs(firdevse), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
Onlar, firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar, orada ebedî kalacaklardır. 

Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi 3. kat cennete girer. 

25 / FURKÂN - 16: Lehum fîhâ mâ yeşâûne hâlidîn(hâlidîne), kâne alâ rabbike va’den mes’ûlâ(mes’ûlen).
Orada onlar için, diledikleri herşey ebedî olarak vardır. (Bu), Rabbinin üzerine olan (yüklendiği, aldığı) ve ondan istenen bir vaaddir. 

89/FECR-30

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Ve cennetime gir.

Diyanet İşleri

:

“Cennetime gir.”

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Ve gir cennetime.

Adem Uğur

:

Ve cennetime gir!

Ali Bulaç

:

Cennetime gir.

Ali Fikri Yavuz

:

Gir cennetime...

Bekir Sadak

:

«ennetime gir.

Celal Yıldırım

:

Gir Cennetime..

Diyanet İşleri (eski)

:

Cennetime gir.

Diyanet Vakfi

:

(27-30) Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!

Edip Yüksel

:

Cennetime hoşgeldin.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Gir Cennetime

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Gir cennetime!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Cennetime gir.

Fizilal-il Kuran

:

Cennetime gir.

Gültekin Onan

:

Cennetime gir.

Hasan Basri Çantay

:

Gir cennetime.

İbni Kesir

:

Gir, cennetime.

Muhammed Esed

:

gir cennetime!"

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Ve cennetime giriver.

Şaban Piriş

:

Ve gir cennetime...

Suat Yıldırım

:

(27-30) Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabbinden razı, O senden razı olarak dön Rabbine! Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime!

Süleyman Ateş

:

Cennetime gir!

Tefhim-ul Kuran

:

Cennetime gir.

Ümit Şimşek

:

Ve Cennetime gir.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Gir cennetime!

Gösterim: 1016