16/NAHL-9

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Ve alallâhi kasdus sebîli ve minhâ câir(câirun), ve lev şâe le hedâkum ecmaîn(ecmaîne).

Ve sebîllerin (dergâhlardan Sıratı Mustakîm'e ulaşan bütün yolların yani mürşidlerin) tayini, Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer O dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi.


1. ve alâ allâhi : ve Allah'a aittir, Allah'ın üzerinedir 2 - kasdu es sebîli
2. kasdu es sebîli : sebîlin (yolun) tayini
3. ve min-hâ : ve ondan
4. câirun : (haktan) sapanlar
5. ve lev : ve eğer
6. şâe : diledi
7. le hedâ-kum : elbette hidayete erdirirdi
8. ecmaîne : hepsini, tümünü, topluca

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Sıratı Mustakîm, Allah'a ulaştıran yolun adıdır ve 2 yatay, 2 dikey olmak üzere 4 sebîlden oluşur. 1. ve 3. sebîller yatay; 2. ve 4. sebîller dikeydir. Her sebîlin başlangıcı, bir mürşidin dergâhıdır. 

Sebîller, her mürşidin bulunduğu dergâhtan, devrin imamının bulunduğu dergâha kadar ulaşan, yeryüzünün sathına paralel yollardır. Bu, Sıratı Mustakîm'in 1. kesimidir. 

Devrin imamının dergâhından 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katına ulaşan 2. sebîlin adı "Tarîki Mustakîm"dir. Zemin kattan 7. kata kadar çıkaran Tarîki Mustakîm, özel bir tarıktir. Hem girişinde hem de çıkışında altın bir kapı vardır. Devrin imamının dergâhındaki altın kapıdan Tarîki Mustakîm'e girilir, 7 kat yükselip, 7. katta altın kapıdan geçerek Tarîki Mustakîm'den çıkılır. Bu, fetih kapısıdır. Tarîki Mustakîm, burada tamamlanır. Sonra 7 tane yatay âlem geçilir. Bu, Sıratı Mustakîm'in 3. sebîlidir. 7. âlemin en üst noktası olan Sidretül Münteha'dan yukarıya, Allah'a uzanan 4. yol, 4. sebîldir.

16/NAHL-9

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Ve sebîllerin (dergâhlardan Sıratı Mustakîm'e ulaşan bütün yolların yani mürşidlerin) tayini, Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer O dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi.

Diyanet İşleri

:

Doğru yolu göstermek Allah’a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Doğru yolu bildirmek, Allah'a âittir, yolların eğrisi de var ve dileseydi hepinizi de doğru yola sevk ederdi.

Adem Uğur

:

Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Ali Bulaç

:

Yolu doğrultmak Allah'a aittir, kimi (yollar) ise eğridir. Eğer o dileseydi, sizin tümünüzü elbette hidayete erdirirdi.

Ali Fikri Yavuz

:

Hakka iletici doğru yolu (şeriati) beyan etmek Allah’a aittir. O yoldan sapan da var. Allah dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi.

Bekir Sadak

:

Yolun egri olani da vardir. Allah dileseydi hepinizi dogru yola iletirdi. *

Celal Yıldırım

:

Doğru yolu bildirmek, gösterip yöneltmek Allah'a aittir. Yollardan bir kısmı eğridir, (amaca ulaştırıcı değildir). Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Diyanet İşleri (eski)

:

Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Diyanet Vakfi

:

Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Edip Yüksel

:

Yolları göstermek ALLAH'a aittir; bazısı eğridir. Dileseydi hepinizi doğruya iletirdi.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Yolu doğrultmak da Allaha aiddir, ondan sapan da var, maamafih Allah, dilerse hepinizi hidayette kılardı

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Yolu doğrultmak Allah'a aittir. Ondan sapan da vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola erdirirdi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Onun eğrisi de vardır. Allah dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi.

Fizilal-il Kuran

:

Yolun doğrusunu göstermek Allah'ın tekelindedir. Kimi yollar eğridir. Eğer o dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi.

Gültekin Onan

:

Yolu doğrultmak Tanrı'ya aittir, kimi (yollar) ise eğridir. Eğer o dileseydi, sizin tümünüzü elbette hidayete erdirirdi.

Hasan Basri Çantay

:

Doğru yolu bildirmek Allaha âiddir. Kimi (yol) ise eğridir. (Allah) dileseydi muhakkak hepinizi topdan hidâyete erdirirdi.

İbni Kesir

:

Yolun doğrusunu göstermek Alla'a aittir. Ondan sapan da vardır. O, dileseydi; hepinizi birlikte doğru yola iletirdi.

Muhammed Esed

:

Ve (sizin yaratıcınız O olduğu için) size yolun doğrusunu göstermek de Allah'a düşer; çünkü o yoldan sapıp da yolunu kaybeden (çok insan) var. Oysa, Allah dileseydi sizin hepinizi doğru yola çıkarırdı.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Ve (maksut olan) doğru yolu beyan da Allah Teâlâ'ya aittir. Maahaza ondan sapan da vardır ve eğer Allah Teâlâ dilese idi, elbette sizi cümleten hidâyete erdirirdi.

Şaban Piriş

:

Yolun doğrusunu göstermek Allah’a aittir. Eğri yol da vardır. Eğer dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Suat Yıldırım

:

Doğru yolu bildirmek Allah’a aittir. Kimi yollar ise eğridir. Şayet O dileseydi, hepinizi toptan doğru yola getirirdi.

Süleyman Ateş

:

Kısa ve doğru yolu Allâh gösterir. Ama o yoldan sapan da var. Allâh dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi.

Tefhim-ul Kuran

:

Yolu doğrultmak Allah'a aittir, kimi (yollar) ise eğridir. Eğer o dileseydi, sizin tümünüzü elbette hidayete erdirirdi.

Ümit Şimşek

:

Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Fakat o yoldan ayrılan yollar da vardır. O dileseydi, hepinizi birden doğru yola iletirdi.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Yolu doğrultup denge noktasını bulmak Allah'ın işidir. Ondan sapan da var. Allah dileseydi, sizi toptan hidayete erdirirdi.

Abdullah Aydın

:

Yolun doğrusunu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğri olanı da vardır. (Küfür ve sapıklık gibi).

Ahmet Davudoğlu

:

Yolu doğrultmak da Allah'a aittir. Ondan eğri olan da var. Mamafih, Allah dilese hepinizi hidâyete erdirirdi.

Ali Arslan

:

Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Arif Pamuk

:

Yolun doğrusunu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Ayntabî Mehmet Efendi

:

(Hakka götüren) doğru yolu bildirmek, Allah Teâlâ'ya aiddir. Bazı yol ise eğridir. Eğer Allah Teâlâ dileseydi, hepinizi hidâyete erdirirdi.

Bahaeddin Sağlam

:

Allah isteseydi, hepinizi doğru yola iletirdi.

Diyanet Vakfı (1993)

:

Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Hasan Tahsin Feyizli

:

Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

:

Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Hüseyin Kaleli

:

“Yolun doğrusu da, Allâh’a aittir. Ondan eğrisi de vardır. Eğer dileseydi, elbette sizin hepinizi de hidâyete erdirirdi.”

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

:

Doğru yolu açıkca belirtmek Allah'a aittir. Halbuki o yoldan sapanda vardır. Eger dileseydi, O hepinizi doğru yola eriştirirdi.

Mustafa İslamoğlu

:

İşte (O tek yaratıcı olduğu için), yolun istikamet tayini de O’na düşer; zira bazı yollar saptırıcıdır. Eğer Allah dileseydi hepinizi doğru yola yöneltirdi.

Nedim Yılmaz

:

Doğru yolu açıklamak Allah’a aittir. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi.

Ömer Rıza Doğrul

:

Dosdoğru yolu gösterme Allah'a aittir. Bazı yollar saptırıcıdır (Allah dilerse muhakkak ki hepinizi doğru yola iletir).

Talat Koçyiğit

:

Allah dileseydi hepinizi birden doğru yola iletirdi.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan

:

Eğer dileseydi hepinizi hidâyete erdirirdi.

Bir Heyet

:

Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

 

 

 

Gösterim: 1225