1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

12/YÛSUF-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

Elif lâm râ tilke âyâtul kitâbil mubîn(mubîni).

Elif, Lâm, Râ. Bunlar, beyan edilmiş (açıklanmış) Kitab'ın âyetleridir.


1. tilke : bunlar
2. âyâtu : âyetleri
3. el kitâbi el mubîni : açıklanmış, beyan edilmiş kitap

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ tarafından indirildiği için "Apaçık Bir Kitap" olan Kur'ân-ı Kerim, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in kalbine, Allah'ın yazdırdığı Kitap'tır. Kur'ân'ın bütünü, O'nun kalbindeydi ve Cebrail (A.S)'ın "oku" emrine paralel olarak kalbindeki bütün Kur'ân-ı Kerim'i okudu. Oysa O, okuma ve yazmayı hayatı boyunca hiç öğrenmedi, ümmî idi. 

Mübîn, apaçık, belirlenmiş, açıklaması yapılmış demektir. Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim'in âyetlerini açıklamaktadır. Buradaki mukattaa harfleri; Elif, lâm ve râ'dır. Normal standartlarda Yusuf Suresinin içinde Elif, lâm ve râ harflerinin 19'un katı kadar olması lâzımdır. Birçok surede bu, tam olarak yerli yerine oturduğu halde bazı sure-lerde oturmamaktadır. Niçin oturmadığı tespit edilebilmiş değildir ama bilgisayardan alınan sonuçlara göre Kur'ân-ı Kerim surelerinin çoğunda mukattaa harfleri, o surenin içinde 19'un katı kadar çıkmaktadır. 

Allahû Tealâ bu harflerle biz insanlara Kitab'ın, Allahû Tealâ tarafından korunuşunun anahtarını vermektedir.

12/YÛSUF-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Elif, Lâm, Râ. Bunlar, beyan edilmiş (açıklanmış) Kitab'ın âyetleridir.

Diyanet İşleri

:

Elif Lâm Râ. Bunlar, apaçık Kitab’ın âyetleridir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Elif lâm râ. Bunlar, her şeyi apaçık bildiren kitabın âyetleridir.

Adem Uğur

:

Elif. Lâm. Râ. Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir.

Ali Bulaç

:

Elif, Lâm, Râ. Bunlar, apaçık Kitab'ın ayetleridir.

Ali Fikri Yavuz

:

Elif, lâm, râ. Bunlar, hakkı açıklayan Kur’ân’ın âyetleridir.

Bekir Sadak

:

Elif, Lam, Ra. Bunlar, gercegi aciklayan Kitap'in ayetleridir.

Celal Yıldırım

:

Elif - Lâm - Râ. Bunlar çok açık ve açıklayıcı Kitab'ın âyetleridir.

Diyanet İşleri (eski)

:

Elif, Lam, Ra. Bunlar, gerçeği açıklayan Kitap'ın ayetleridir.

Diyanet Vakfi

:

Elif. Lâm. Râ. Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir.

Edip Yüksel

:

A.L.R. Bu (harfler), apaçık kitabın mucizeleridir.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Elif, Lâm, Râ. bunlar işte âyetleridir sana o mübîn kitabın

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar, sana apaçık kitabın ayetleridir!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar sana o açık seçik kitabın âyetleridir.

Fizilal-il Kuran

:

Elif, Lâm Râ; bunlar, gerçeği açık açık anlatan kitabın ayetleridir.

Gültekin Onan

:

Elif, Lâm, Râ. Bunlar, apaçık Kitab'ın ayetleridir.

Hasan Basri Çantay

:

Elif, lâm, raa. Bu (sûrenin âyetleri de her hakıykatı) açıklayan kitabın (Kur'ânın) âyetleridir.

İbni Kesir

:

Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.

Muhammed Esed

:

Elif, Lâm, Râ. Bunlar, doğruyu/gerçeği apaçık gösteren, kendisi de açık olan kitabın mesajlarıdır:

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Elif, Lâm, Râ. İşte bu, apaçık bildiren kitabın âyetleridir.

Şaban Piriş

:

Elif, Lâm, Râ. Bunlar açıklayan kitabın ayetleridir.

Suat Yıldırım

:

Elif, Lâm, Râ. Bunlar, hakkı açıklayan, Hak’tan geldiği âşikâr olan kitabın âyetleridir.

Süleyman Ateş

:

Elif lâm râ. Bunlar apaçık Kitabın âyetleridir.

Tefhim-ul Kuran

:

Elif, Lâm, Râ. Bunlar, apaçık Kitab'ın ayetleridir.

Ümit Şimşek

:

Elif lâm râ. Bunlar apaçık kitabın âyetleridir.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Elif, Lâm, Râ. O apaçık, apaydınlık Kitap'ın ayetleridir bunlar.

 

 

 

Gösterim: 1094