1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

87/A'LÂ-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

Sebbihısme rabbikel a’lâ.

Rabbinin “Âlâ” ismini tesbih et.


1. sebbih(ı) : tespih et
2. isme : isim
3. rabbi-ke : senin Rabbin, Rabbin
4. el a'lâ : âlâ, yüce

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. (87/A'lâ-1) âyeti nazil olunca, Peygamber Efendimiz (s.a.v), "Bu âyeti, namazda, secdede okuyunuz." buyurmuştur. (Bu Sure Vâkıa Suresinden daha önce inzal olmuştur. İnzal sıra no'su: 8) (Subhane Rabbiyel A'lâ)

2. (56/Vâkıa-74) Bu âyet nazil olunca da (İnzal sıra no‘su: 46), Peygamber Efendimiz (s.a.v), "Bu âyeti, namazda, rükûda okuyunuz." buyurmuştur. (Subhane Rabbiyel Azîm)

3. Bu surelerden önce, "Allah'ım, senin için rükû yaptım" ve "Allah'ım, senin için secde yaptım" deniliyormuş. 

56 / VÂKIA - 74: Fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi).
Artık Rabbini “Azîm” ismi ile tesbih et. 

87/A'LÂ-1

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Rabbinin “Âlâ” ismini tesbih et.

Diyanet İşleri

:

Yüce Rabbinin adını tespih et.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Tenzîh et yücelerden yüce Rabbinin adını.

Adem Uğur

:

Yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et!

Ali Bulaç

:

Yüce ismini tesbih et,

Ali Fikri Yavuz

:

(Ey Rasûlüm), Rabbinin çok yüce adını tesbih et; (Sübhane Rabbiye’l-A’lâ, de).

Bekir Sadak

:

Yuce Rabbinin adini tesbih et.

Celal Yıldırım

:

O çok Yüce Rabbin ismini tesbîh et.

Diyanet İşleri (eski)

:

Yüce Rabbinin adını tesbih et.

Diyanet Vakfi

:

(1-5) Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, (topraktan) yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et!

Edip Yüksel

:

Yüce Rabbinin ismini eksikliklerden uzak tut.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Tesbih et rabbının a'lâ ismine

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Tesbih et Rabbinin A'la (yüce) ismini.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Rabbinin yüce adını tesbih et.

Fizilal-il Kuran

:

Rabbinin yüce adını takdis et.

Gültekin Onan

:

Rabbinin yüce ismini tesbih et.

Hasan Basri Çantay

:

Rabbinin o yüce adını tesbîh (ve tenzîh) et,

İbni Kesir

:

Rabbının o çok yüce adını tesbih et.

Muhammed Esed

:

Yücelt Rabbinin sınırsız şanını! Yüceler Yücesi(nin şanını),

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Rabbinin pek yüce olan ismini takdis et.

Şaban Piriş

:

(Her şeyden) yüce olan Rabbinin adını tesbih et.

Suat Yıldırım

:

Tenzih et Rabbinin yüce adını.

Süleyman Ateş

:

Rabbinin yüce adını tesbih et (O'nun eksikliklerden uzak olduğunu an).

Tefhim-ul Kuran

:

Rabbinin yüce ismini tesbih et,

Ümit Şimşek

:

Yüce Rabbinin ismini kusurdan ve ortaktan tenzih et.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Rabbinin o yüce adını tespih et!

 

 

Gösterim: 1245