29/ANKEBÛT-26

Bismillâhirrahmânirrahîm

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Fe âmene lehu lût (lûtun) ve kâle innî muhâcirun ilâ rabbî, innehu huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Bundan sonra Lut (A.S), O'na (İbrâhîm (A.S)'a) îmân etti (tâbî oldu) ve dedi ki: "Muhakkak ki ben, Rabbime hicret edecek olanım (ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım). Muhakkak ki O; Azîz'dir (çok yücedir), Hakîm'dir (hüküm sahibidir)."


1. fe : böylece, bunun üzerine, bundan sonra
2. âmene : îmân etti
3. lehu : ona
4. lûtun : Lut
5. ve kâle : ve dedi
6. innî : muhakkak ben
7. muhâcirun : hicret edenim, hicret edecek olanım
8. ilâ rabbî : Rabbime
9. innehu : çünkü o, muhakkak o
10. huve : o
11. el azîzu : azîz, güçlü ve üstün
12. el hakîmu : hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

"Ve kâle innî muhâcirun ilâ rabbî"

Birçok müfessir, birçok Kur'ân-ı Kerim tercümeleri basan (ki şu anda ülkemizde 22 ayrı çeşit Kur'ân meali mevcut) meal sahiplerinin herbiri bu âyetinTürkçe'sine, "Ve muhakkak ki Kâbe'ye hicret edeceğim." gibi bir ifade yazmışlar. Oysa ifade çok açık olarak "Muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım." şeklindedir. 

Buradaki îmân etme müessesesi "tâbiiyetini gerçekleştirdi" mânâsını taşımaktadır. Hz. Lut, Hz. İbrâhîm'e îmân etmiş ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Çünkü "Ben muhakkak ki Allah'a hicret edecek olanım." diyor. Allah'a döneceğine dair kesin işaret var. 

Bu âyet de Allah'a mülâki olmak konusundaki âyetlerin bir tanesidir. Buradaki muhacirun kelimesi: Bulunduğu yerden ruhun Allah'ın Zat'ına göç etmesidir.

29/ANKEBÛT-26

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Bundan sonra Lut (A.S), O'na (İbrâhîm (A.S)'a) îmân etti (tâbî oldu) ve dedi ki: "Muhakkak ki ben, Rabbime hicret edecek olanım (ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım). Muhakkak ki O; Azîz'dir (çok yücedir), Hakîm'dir (hüküm sahibidir)."

Diyanet İşleri

:

Bunun üzerine Lût, ona (İbrahim’e) iman etti. İbrahim, “Ben, Rabbime (gitmemi emrettiği yere) hicret edeceğim. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir” dedi.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Lût, ona inandı ve İbrâhim, ben dedi, bunlardan göçecek, Rabbime sığınacağım, şüphe yok ki o üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

Adem Uğur

:

Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (İbrahim): Doğrusu ben Rabbim'e (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi.

Ali Bulaç

:

Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: "Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."

Ali Fikri Yavuz

:

Bunun üzerine İbrahîm’e (ilk olarak) Lût iman etti. İbrahîm şöyle dedi: “- Ben, Rabbimin emr ettiği yere (Harran’dan Filistin’e) hicret edeceğim. Şüphe yok ki Allah, Azîz’dir= her şeye galibdir, Hakîm’dir= hükmünde hikmet sahibidir.”

Bekir Sadak

:

Bunun uzerine Lut ona inandi ve Ibrahim «Dogrusu ben Rabbimin diledigi yere hicret ediyorum, O suphesiz gucludur, Hakim'dir» dedi.

Celal Yıldırım

:

Bu açıklama ve uyarı üzerine Lût O'na imân etti (inandığını tekrarladı) ve İbrâhim de. «ben Rabbıma (O'nun emri uyarınca) hicret ediyorum. Şüphesiz ki Rabbim cok üstün, çok güçlü ve yegâne hikmet sahibidir,» dedi.

Diyanet İşleri (eski)

:

Bunun üzerine Lut ona inandı ve İbrahim 'Doğrusu ben Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum, O şüphesiz güçlüdür, Hakim'dir' dedi.

Diyanet Vakfi

:

Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (İbrahim): Doğrusu ben Rabbim'e (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi.

Edip Yüksel

:

Bunun üzerine ona Lut inandı ve, 'Ben Rabbime göç ediyorum. Kuşkusuz O Üstündür, Bilgedir,'dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Bunun üzerine ona bir Lût iyman etti hem ben, dedi: rabbıma bir muhacirim (hicr edeceğim), hakıkat bu: azîz o, hakîm o

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Bunun üzerine ona bir tek Lut iman etti. İbrahim de: «Ben Rabbime hicret edeceğim, şüphesiz ki O, güçlüdür, hikmet sahibidir.» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Bunun üzerine ona sadece Lut iman etti. (İbrahim) de dedi ki: «Ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.»

Fizilal-il Kuran

:

Bunun üzerine Lût ona inandı ve soydaşlarına «Ben sizden uzaklaşıp Rabb'ime gidiyorum. Hiç kuşkusuz O üstün iradelidir ve her yaptığı yerindedir» dedi.

Gültekin Onan

:

Bunun üzerine Lut ona inandı ve dedi ki: "Gerçekten ben, rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."

Hasan Basri Çantay

:

Bunun üzerine kendisine bir Luut îman etdi. (İbrâhîm) dedi ki: «Hakıykat, ben Rabbime hicret edeceğim. Şübhe yok ki mutlak gaalib, tam hüküm ve hikmet saahibi Odur, O».

İbni Kesir

:

Bunun üzerine Lut ona inandı ve: Doğrusu ben, Rabbıma hicret edeceğim. Muhakkak ki O; Aziz ve Hakim olanın kendisidir, dedi.

Muhammed Esed

:

Bunun üzerine (kardeşinin oğlu) Lut o'na inandı ve "Ben (de) zulüm ve kötülük diyarını terk ederek Rabbime (döneceğim): Şüphesiz O kudret ve hikmet sahibidir!" dedi.

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Bunun üzerine ona Lût kavmi imân etti ve dedi ki: «Şüphe yok, ben Rabbime bir hicret ediciyim. Muhakkak ki azîz, hâkim olan O'dur O.»

Şaban Piriş

:

Lut da İbrahim’e iman etmişti: -Ben, Rabbime hicret ediyorum, Çünkü, O, güçlüdür, hakimdir, demişti.

Suat Yıldırım

:

İbrâhim’in söylediklerine Lût iman etti. İbrâhim: "Ben" dedi, "Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O, azîz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir)."

Süleyman Ateş

:

Bunun üzerine Lût ona inandı ve (İbrâhim, kavmine) dedi ki: "Rabbim(e ibadet edeceğim yer)e göç edeceğim. Kuşkusuz O, gâlibdir, hüküm ve hikmet sâhibidir."

Tefhim-ul Kuran

:

Bunun üzerine Lût ona iman etti ve dedi ki: «Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.»

Ümit Şimşek

:

Ona sadece Lût iman etti. İbrahim ise 'Ben Rabbime hicret ediyorum,' dedi. 'Onun kudreti herşeye üstündür, hikmeti de herşeyi kuşatmıştır.'

Yaşar Nuri Öztürk

:

O'na Lût iman etti. Ve dedi: "Ben Rabbime hicret edeceğim. Kuşkusuz, O, mutlak Azîz, mutlak Hakîm'dir."

Abdullah Aydın

:

Bunun üzerine kendisine (ilk olarak) Lut îmân etti. İbrahim dedi ki: “Ben Rabbimin emrettiği yere (Filistin'e) göç edeceğim. Şüphe yok ki Allah her şeye galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.”

Ahmet Davudoğlu

:

Bunun üzerine ona (kardeşi Hârân'ın oğlu) Lut îmân etti. İbrahim: “Ben Rabbime hicret ediyorum. Muhakkak güçlü ve hikmetli olan o dur dedi.” (ve Irak'tan Şam'a gitti)

Ali Arslan

:

(Bu sözler üzerine) Lut, O'na (İbrahim'e) îmân etti. (O'nun sözlerini ilk tasdik edenlerden oldu) ve (İbrahim): “Ben Rabbim(in emrettiği yer)e göç edeceğim. Kesinlikle o (Allah) her şeye galiptir ve hikmet sahibidir.” dedi.

Arif Pamuk

:

Bunun üzerine Lut ona inandı ve İbrahim: "Doğrusu ben Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum. O, şüphesiz güçlü ve hikmet sahibidir." dedi.

Ayntabî Mehmet Efendi

:

Lut (A.S), İbrahim A.S'a îmân etti. (Lut A.S İbrahim A.S.'ın yeğeni olup kendisine ilk defa o îmân etti) İbrahim (A.S): “Ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Rabbim aziz'dir, Hakim'dir” dedi.

Bahaeddin Sağlam

:

Bunun üzerine Lut, ona îmân etti. Ve İbrahim: “Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. Şüphesiz Rabbim her şeye gücü yeten ve her şeyi yerli yerinde yapandır.” dedi.

Diyanet Vakfı (1993)

:

Bunun üzerine Lût ona îmân etti ve (İbrahim): “Doğrusu ben Rabbim'e (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.” dedi.

Hasan Tahsin Feyizli

:

Bunun üzerine ona (İbrahim'e önce yeğeni) Lut îmân etti ve (İbrahim) dedi ki: “Ben Rabbimin emrettiği (yer)e hicret edeceğim. Şüphesiz o, mutlak galibin hüküm ve hikmet sahibinin ta kendisidir.”

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

:

Bunun üzerine, Lut ona inandı ve dedi: “Doğrusu, ben de Rabbime gidiyorum. O, doğrusu güçlüdür, bilgedir.”

Hüseyin Kaleli

:

“Lût da kendisine îman etti ve: “Şüphesiz ben Rabbime hicret edenim. Muhakkak O, Aziz, Hakim olanın kendisidir” dedi.”

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

:

Lut ona iman etti. İbrahim "ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim" dedi. "Şüphesiz o kudreti herşeye galip olan ve her işi hikmetle yapandır."

Mustafa İslamoğlu

:

Bunun ardından ona bir tek Lût inandı. Ve (İbrahim) dedi ki: “Bana, Rabbime doğru yürüyen bir muhacir olmak düşer; çünkü her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden O’dur.”

Nedim Yılmaz

:

Bunun üzerine Lût, İbrahim’e îmân etti. İbrahim ben Rabbim(in emrettiği yer)e hicret edeceğim. Şüphe yok ki, mutlak güç ve hikmet sahibi O’dur.

Ömer Rıza Doğrul

:

Lût ona îmân etti. İbrahim de: “Ben dedi Rabbime (sığınıp O’nun yolunda) hicret ediyorum. Yegane gâlip olan her şeyi hikmetle çeviren O’dur.”

Talat Koçyiğit

:

Lut da İbrahim'e îmân etmişti. Demişti ki: “Ben, Rabbıma hicret ediyorum; zira o, daima galiptir; hikmet sahibidir.”

Ziya Kazıcı, Necip Taylan

:

Bunun üzerine ona, Lût îmân etti. İbrahim dedi ki: “Ben, Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O AZİZ'dir, hakim'dir.”

Bir Heyet

:

Bunun üzerine Lut ona iman etti ve (İbrahim): “Doğrusu ben Rabbim(in emrettiği yer)e hicret ediyorum. Şüphesiz o mutlak güç ve hikmet sahibidir.” dedi.

 

 

Gösterim: 437