29/ANKEBÛT-5

Bismillâhirrahmânirrahîm

مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Men kâne yercû likâallâhi fe inne ecelallâhi leât(leâtin), ve huves semîul alîm(alîmu).

Kim Allah'a mülâki olmayı (hayattayken Allah'a ulaşmayı) dilerse, o taktirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir (ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır). Ve O; en iyi işiten, en iyi bilendir.


1. men : kim
2. kâne : oldu
3. yercû : diler
4. likâe allâhi : Allah'a mülâki olmak, Allah'a ulaşmak
5. fe : o zaman, o taktirde
6. inne : muhakkak ki
7. ecelallâhi (ecele allahi) : Allah'ın tayin ettiği zaman, gün
8. le : mutlaka
9. âtin : gelecek
10. ve huve : ve o
11. es semîu : en iyi işiten
12. el alîmu : en iyi bilen

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka Kendisine ulaştıracağını garanti etmektedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği, Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'ın Zat'ına ulaştıracaktır.

29/ANKEBÛT-5

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Kim Allah'a mülâki olmayı (hayattayken Allah'a ulaşmayı) dilerse, o taktirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir (ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır). Ve O; en iyi işiten, en iyi bilendir.

Diyanet İşleri

:

Her kim Allah’a kavuşmayı umarsa, bilsin ki Allah’ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Kim, Tanrı'ya kavuşmayı umarsa artık şüphe yok ki Allah'ın takdîr ettiği zaman elbette gelecek ve odur duyan, bilen.

Adem Uğur

:

Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbet gelecektir. O, her şeyi işiten ve bilendir.

Ali Bulaç

:

Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa hiç şüphesiz Allah'ın (tesbit ettiği) süresi yaklaşarak gelmektedir. O, işitendir, bilendir.

Ali Fikri Yavuz

:

Kim (cennetde) Allah’a kavuşmayı arzu ederse, şübhesiz ki Allah’ın tayin ettiği vakit (kıyamet) gelecektir. O, Semî’dir = kulların sözlerini işitir, Alîm’dir- inanç ve amellerini bilir.

Bekir Sadak

:

Allah'la karsilasmayi uman bilsin ki, Allah'in bunun icin belirttigi vakit gelecektir. O, isitir ve bilir.

Celal Yıldırım

:

Kim Allah'a kavuşmayı umarsa, elbette Allah'ın belirlediği ecel gelecektir. Allah işiten ve bilendir.

Diyanet İşleri (eski)

:

Allah'la karşılaşmayı uman bilsin ki, Allah'ın bunun için belirttiği vakit gelecektir. O, işitir ve bilir.

Diyanet Vakfi

:

Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbet gelecektir. O, her şeyi işiten ve bilendir.

Edip Yüksel

:

Kim ALLAH ile karşılaşmayı umuyorsa, (şunu bilsin ki) ALLAH'la randevu mutlaka gerçekleşecektir. O, İşitendir, Bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Her kim Allaha irmek arzu ederse elbette Allahın ta'yin ettiği ecel, muhakkak gelecektir ve o, işitir bilir

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Her kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, elbette Allah'ın belirlediği ecel muhakkak gelecektir ve O, işitir, bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

Her kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki, Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O her şeyi işiten ve bilendir.

Fizilal-il Kuran

:

Kim Allah'a kavuşmayı özlüyorsa, bilsin ki, Allah'ın bu buluşma için belirlediği vakit kesinlikle gelecektir. O her şeyi işitir ve her şeyi bilir.

Gültekin Onan

:

Kim Tanrı'ya kavuşmayı umuyorsa hiç şüphesiz Tanrı'nın eceli yaklaşarak gelmektedir. O, işitendir, bilendir.

Hasan Basri Çantay

:

Kim Allaha kavuşmayı umarsa şübhe yok ki Allahın ta'yîn etdiği (o) vakit her halde gelecekdir. O, hakkıyle işiden, kemâliyle bilendir.

İbni Kesir

:

Kim Allah'a kavuşmayı umarsa; muhakkak ki Allah'ın belirttiği vakit mutlaka gelecektir. O; Semi'dir. Alim'dir.

Muhammed Esed

:

Kim (Kıyamet Günü) Allah'a kavuşmayı (ümit ve korku ile) beklerse (o Gün'e hazırlıklı olsun): çünkü Allah'ın (her insan ömrü için) takdir ettiği vade mutlaka gelip çatacaktır ve O her şeyi bilen, her şeyi işitendir!

Ömer Nasuhi Bilmen

:

Her kim Allah'a kavuşmayı ümit ederse elbette Allah'ın tayin ettiği müddet, herhalde gelicidir ve o bihakkın işitendir, bilendir.

Şaban Piriş

:

Kim Allah’a kavuşmayı umarsa, şüphesiz Allah’ın belirlediği süre gelecektir. O işitendir bilendir.

Suat Yıldırım

:

Kim Allah’a kavuşmayı ümid ediyorsa bilsin ki Allah’ın tayin ettiği vâde mutlaka gelecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Süleyman Ateş

:

Kim Allâh ile buluşmayı umarsa; Allâh'ın (buluşma) süresi gelmektedir. O, işitendir, bilendir.

Tefhim-ul Kuran

:

Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa hiç şüphesiz Allah'ın (tesbit ettiği) süresi yaklaşarak gelmektedir. O, işitendir, bilendir.

Ümit Şimşek

:

Kim Allah'a kavuşmayı ümit ediyorsa, bilsin ki, Allah'ın belirlediği vakit mutlaka gelecektir. O herşeyi işitir, herşeyi bilir.

Yaşar Nuri Öztürk

:

Allah'a kavuşmayı umanlara gelince, şu bir gerçek ki, Allah'ın belirlediği vakit mutlaka gelecektir. O, Semî'dir, Alîm'dir.

Abdullah Aydın

:

Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, şüphe yok ki Allah'ın tayin ettiği o vakit (kıyamet) gelecektir. O, herşeyi duyan ve bilendir.

Ahmet Davudoğlu

:

Her kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, bilsin ki Allah'ın tâyin ettiği ecel, mutlaka gelecektir. Hakkıyle işiten, hakkıyle bilen O'dur.

Ali Arslan

:

Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa (o bilsin ki) Allah'ın tayin ettiği zaman elbette gelecektir. Allah herşeyi işiten ve bilendir.

Arif Pamuk

:

Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa, bilsin ki Allah'ın belirlediği vakit mutlaka gelecektir. O, işitendir, bilendir.

Ayntabî Mehmet Efendi

:

Kim Allahû Teâlâ'ya kavuşmayı umarsa, Allahû Teâlâ'nın ta'yîn eylediği vakit elbette gelecektir. Allah'ü Azîmü'ş-şan Semi'dir, Alîm'dir.

Bahaeddin Sağlam

:

Kim, Allah ile buluşmayı umuyorsa, işte kesinlikle bilsin ki; Allah'ın tayin ettiği ecel (süre) mutlaka gelecektir. O Allah, (her isteği) işiten, (herşeyi) bilendir.

Diyanet Vakfı (1993)

:

Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbet gelecektir. O, herşeyi işiten ve bilendir.

Hasan Tahsin Feyizli

:

Kim Allah'a kavuşmayı umarsa, şüphe yok ki (bunun için) Allah'ın tayin ettiği vakit elbette gelecektir. O, (herşeyi) işitendir, bilendir.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

:

Allah'la karşılaşmayı uman bilsin ki, Allah'ın bunun için belirttiği vakit gelecektir. O, işitir ve bilir.

Hüseyin Kaleli

:

“Kim Allâh’a kavuşmayı umuyorsa, şüphesiz Allâh’ın eceli elbette gelmektedir. Hem de O, işiten, bilendir.”

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

:

Kim Allah'a kavuşmayı ümid ederse, Allah'ın vaad ettiği o an mutlaka gelecektir. O herşeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla bilendir.

Mustafa İslamoğlu

:

Zaten kim Allah’ın huzuruna çıkmayı bekliyorsa, iyi bilsin ki Allah’ın takdir ettiği süre bir gün mutlaka gelip çatacaktır: üstelik O her şeyi bilip işitendir.

Nedim Yılmaz

:

Kim Allah ile buluşacağını umuyorsa, bilsin ki, Allah’ın belirlediği süre elbette gelecektir. O herşeyi işiten ve bilendir.

Ömer Rıza Doğrul

:

Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa (bilsin ki) Allah'ın tayin ettiği va’de muhakkak gelecektir. Her şeyi işiten hakkıyla bilen O’dur.

Talat Koçyiğit

:

Kim Allah'a kavuşmayı ümid ediyorsa, bunun için Allah'ın belirlediği süre işte gelmektedir. Allah, herşeyi hakkıyle işitendir, hakkıyle bilendir.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan

:

Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, şüphesiz Allah'ın tayin buyurduğu vakit gelecektir. O Semî'dir, Alîm'dir.

Bir Heyet

:

Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbet gelecektir. O, herşeyi işiten ve bilendir.

 

 

 

Gösterim: 1564